Hotel Risnjak ***

Hotel Risnjak nalazi se u samom centru grada Delnica pokraj prekrasnog gradskog parka te park šume Japlenški vrh. Prema uvjetima kategorizacije, kategoriziran je kao hotel sa 3 zvjezdice sa osobito komfornim smještajem. Hotel ima 21 sobu, a la carte restoran Goranska kuća, caffe bar Ris, konferencijsku dvorana, fitness. Posebno je zanimljiv nacionalni restoran Goranska kuća koji je uređen u autohtonoj goranskoj arhitekturi.
Hotel raspolaže s konferencijskom dvoranom za do 50 osoba, opremljenom sa svom multimedijalnom opremom potrebnom za održavanje poslovnih sastanaka, seminara, raznih vidova edukacije i sl. Na planu turističko-sportsko-rekreativnih aktivnosti moguće je između ostalog organizirati:

  • Rafting na rijeci Kupi
  • Izlet u zaštićeni krajolik Zeleni Vir i kanjon Vražji prolaz
  • Obilazak spilje Vrelo u Fužinama i Etnografskog muzeja u Liču
  • Obilazak Delnica
  • NP Risnjak – poučna staza Leska, izvor rijeke Kupe, uspon na vrh Risnjaka 1.528 m.n.v.
  • Park šumu Golubinjak i obilazak spilja Lokvarka
  • posjet lokacijama u Gorskom kotaru gdje se snimao poznati film Winetoo ; Roswell city
  • mogućnost organizacija raznih degustacija, obilazaka po cijelom Gorskom kotaru
  • paintball; boravak u adrenalinskim parkovima sa programom izrađenim posebno prema željama grupe
  • ili raznovrsne team building programe