Individualni i grupni transferi

Individualni i grupni transferi od mjesta dolaska do kongresnih sadržaja bez obzira na način i vrijeme dolaska.

Rezervacija karata u svim vrstama prometa.