Odabir i istraživanje destinacije

Odabir i istraživanje destinacije.

Rezervaciju adekvatnih smještajnih i kongresnih kapaciteta te ugovaranje cijena i ostalih uvjeta.