KongresPlus – spoj poslovnog i turističkog

Zadar ima izvanredne uvjete za razvoj poslovnog (kongresnog) turizma: kvalitetan hotelski smještaj sa postojećom kongresnom infrastrukturom na relativno uskom prostoru, turističku tradiciju, dobre komunikacijske pravce u zračnom, kopnenom i pomorskom prometu, odlične institucionalne uvjete (sveučilište), povoljnu klimu, bogati fundus spomeničke i kulturne baštine, brojne manifestacije u pred i pod sezoni, ekologiju prostora što može biti zanimljivo sudionicima poslovnih skupova, ne samo u poslovnom nego i turističkom smislu. Zadar bi se na osnovu takvih parametara razvoja poslovnog turizma vrlo lako mogao brendirati u poželjnu kongresnu destinaciju – uvjerena je Merle, koja kaže kako konkurencije zapravo i nemaju jer na širem zadarskom području nema takve specijalizirane agencije. Plan je da agencija KongresPlus svim potencijalnim konzumentima usluga ponudi širok spektar usluga u koje spadaju rezervacija smještaja i kongresnih prostora, ugostiteljske usluge, koordinacija svih aktivnosti unutar ponuđenih usluga, transferi, turističke ture i razgledanje kao i druge usluge u sklopu dogovorenog „poslovnog aranžmana“.